Slovenia

Mineral fertiliser law (Zakon o mineralnih gnojilih (ZMinG-1)

Ukraine

Amendments to the Ukrainian law on animal by-products not intended for human consumption (to align it with EU requirements)
Про внесення змін до Закону України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною" щодо узгодження його положень у сфері поводження з продуктами тваринного походження, що належать до категорії II, з вимогами законодавства ЄС

© 2023 by sciBASICS sprl